måndag, december 14, 2009

IT-matematik ja tack!

nu startar debatten om it i de nya kursplanerna för grundskolan. Peter Becker, DIU, samlade några lärare till en workshop och vi skrev ett förslag till ändringar av kursplanen i matematik.

idag skriver Claes Johnson om IT-matematik på Ny Teknik Debatt.

läs mitt tidigare inlägg om hur vi skrev förslaget till kursplan i matematik.

nu har vi chansen att påverka politikerna som ska besluta om de nya kursplanerna i vår!

BlogRankers.com